cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Czy z działania może skorzystać żona posiadacza gospodarstwa?

Mąż ubezpieczony jest w ZUS, jest właścicielem gospodarstwa i on składa wniosek na dopłaty. Żona ubezpieczona jest w KRUS, ziemia nie jest na współwłasność. I czy jeśli tak to żona musi być ubezpieczona jako rolnik (żona rolnika) czy może jako domownik?

___________________________________________________________________________

Odpowiedź:

Osoba może skorzystać z programu, jako małżonek rolnika, ale musi podlegać ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie i z mocy ustawy. Informację tą można uzyskać z decyzji płatności KRUS.

JAKIE KRYTERIA WYJŚCIOWE:

1.    Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.:

-     jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha użytków rolnych,

-      nieruchomość służy do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 000 euro;

2.    prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej,
z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;

3.    jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;

4.    podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej.

Łukasz Laskowski

CDR Brwinów