cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

dzień dobry Lubuskie

 

Czy koło łowieckie mające GO i łąki nie mając na stanie zwierząt ,ale

statutowy obowiązek dokarmiania zwierząt(czyli de fakto dużo zwierząt)

może przystąpić do programu Rolnictwo Ekologiczne na GO uprawy paszowe

i na TUZ, oraz czy w ewidencji zbiorów - przeznaczenie plonu może

wykazać- na dokarmienie dzikich zwierząt

 

Koło łowieckie nie może przystąpić do programu  Rolnictwo ekologiczne Pakiet 5. Uprawy paszowe w okresie konwersji lub Pakiet 11.

Uprawy paszowe po okresie konwersji gdyż w wykazie nie ma zwierząt dziko żyjących które są przeliczane na DJP.

Barbara Sazońska

 

>