cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A


Rolnik zamierza prowadzić produkcję ekologiczną na polach, jednocześnie hoduje trzodę chlewną, którą chciałby prowadzić w konwencji (cykl zamknięty, średniorocznie 35 macior). Do tej pory wykorzystywał obornik na swoich polach. Czy przystępując do działania RE ekologiczne pola będzie nadal mógł nawozić nieekologicznym obornikiem?

Na polach ekologicznych można wykorzystać obornik konwencjonalny pochodzący z ekstensywnego chowu zwierząt. Pasze muszą być bez GMO, jednak w tej sprawie należy skontaktować się z jednostką certyfikującą do której zgłosił się rolnik czy dopuszcza taką możliwość.
Barbara Sazońska