cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

rolnictwo ekologiczne a PWB

Dzień dobry Pąństwu
Lubuskie

w 2016 roku w rolnictwie ekologicznym(PROW 2014-20) zamierzamy posiać groch
siewny łuskowy z przeznaczeniem na nasiona Pozyskaliśmy nasiona z
certyfikatem eko. Groch łuskowy wg. rozporządzenia Ministra jest warzywem
-we wniosku o płatność wpisujemy RE 8( w naszym przypadku-po okresie
konwersji) Teraz płatność PWB- groch jest rośliną strączkową,  ale w wykazie
dla roślin dla których przyznawana jest ta płatność nie wpisano grochu
łuskowego (chyba przeoczenie tworzących listę) Razem z pracownikami BP ARIMR
zastanawialiśmy się jak prawidłowo wpisać we wniosku o płatność, powyższą
odmianę grochu aby dostać płatność do PWB (płatność do RE 8 nie podlegała
dyskusji)- pracownicy ci stwierdzili, iż jest to pewne niedociągnięcie ze
strony ministerstwa(brak grochu łuskowego w wykazie P WB) i błąd potrzeba
jakoś naprawić prosiłbym o podpowiedż lub uświadomnienie, że źle rozumujęNa liście gatunków kwalifikujących się do wsparcia w ramach płatności do roślin wysokobiałkowych (załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz. U. poz. 351, z późn. zm.)) wymieniono m.in. groch siewny.

Należy zauważyć, że nazwa gatunkowa groch siewny (Pisum sativum) odnosi się zarówno do grochu siewnego białokwitnącego, jak i kolorowokwitnącego (rośliny rolnicze), oraz do grochu łuskowego
i cukrowego (rośliny warzywne). Groch łuskowy i groch cukrowy traktowane są jako grupy użytkowe odmian roślin warzywnych w obrębie grochu siewnego (odmian jadalnych).

W związku z powyższym, należy uznać, że płatność do roślin wysokobiałkowych może zostać przyznana również do upraw grochu siewnego łuskowego.

Z poważaniem

Departament Płatności Bezpośrednich
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
tel. 22 623 12 34
fax 22 623 12 35