cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Mam pytanie jakie warunki winien spełniać pracownik firmy

rozprowadzającej materiał siewny, środki ochrony roślin, nawozy jak

również doradzający w sprawach uprawy wybranej grupy roślin jakie

szkolenia

 

 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja

2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin Powinien ukończyć szkolenie z zakresu DORADZTWA DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (strona 22 w rozporządzeniu) Lista podmiotów realizująca takie szkolenia znajduje się na stronie WIORiN Obecnie CDR prowadzi nabór na szkolenie w Krakowie.

http://cdrkursy.edu.pl/cdr/index.php?option=com_content&view=article&id=251:sor2015a&catid=8&Itemid=102

Łukasz Laskowski