cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

 

 
 
 Wyliczając ESU gdzie wpisać facelię?

Odpowiedź:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA „PLANU ROZWOJU GOSPODARSTWA” DLA DZIAŁANIA

„UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM”

objętego PROW 2007-2013

Strona ostatnia – 23.

„…….. ARKUSZ (6a): NADWYŻKI BEZPOŚREDNIE.

Tabele od 6.1. do 6.4. Nadwyżki bezpośrednie dla działalności roślinnych i zwierzęcych

Wypełnienie tabel jest obowiązkowe tylko dla wnioskodawców prowadzących działalności produkcyjne niewyszczególnione w Tabeli 6.

W przypadku, kiedy wnioskodawca prowadzi specyficzny rodzaj produkcji, dla której nie podano wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM) w tabeli 6, lub taki rodzaj produkcji jest prowadzony w gospodarstwie, które wnioskodawca zamierza nabyć (i będzie ją kontynuował), należy sporządzić kalkulacje nadwyżki bezpośredniej na podstawie uzyskiwanej, (jeśli prowadzi taką produkcję) bądź przewidywanej, (jeśli planuje jej rozpoczęcie) wartości produkcji potencjalnie towarowej i kosztów bezpośrednich związanych z daną działalnością (na 1 ha powierzchni upraw lub na sztukę ewentualnie stado zwierząt).

W tym celu należy wypełnić właściwe tabele nadwyżek bezpośrednich.

Tabele 6.1 – 6.2. – nadwyżki bezpośrednie dla działalności, których produktem potencjalnie towarowym jest produkt pochodzenia roślinnego; w górnym lewym rogu w tabelach 6.1 i 6.2 należy podać obecną i planowaną powierzchnię upraw (w ha), dla których sporządzany jest rachunek

Tabele 6.3. – 6.4.- nadwyżki bezpośrednie dla działalności, których produktem potencjalnie towarowym jest produkt pochodzenia zwierzęcego, w górnym lewym rogu w tabelach 6.3 i 6.4 należy podać, w sposób opisowy obecną i planowaną wielkość produkcji (np. obecnie 100 szt., docelowo 200 szt stada podstawowego zwierząt futerkowych).

Tak skalkulowana nadwyżka zostaje wprowadzona do tabeli nr 6 (w wiersze nr 122 i 123) w celu uwzględnienia jej w bazowej i planowanej wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej z całego gospodarstwa…..”.

I.Gradka CDR O/Radom

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Normal
 0
 
 
 21
 
 
 false
 false
 false
 
 PL
 X-NONE
 X-NONE
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 MicrosoftInternetExplorer4
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź:

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA „PLANU ROZWOJU GOSPODARSTWA” DLA DZIAŁANIA

„UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM”

objętego PROW 2007-2013

Strona ostatnia – 23.

„…….. ARKUSZ (6a): NADWYŻKI BEZPOŚREDNIE.

Tabele od 6.1. do 6.4. Nadwyżki bezpośrednie dla działalności roślinnych i zwierzęcych

Wypełnienie tabel jest obowiązkowe tylko dla wnioskodawców prowadzących działalności produkcyjne niewyszczególnione w Tabeli 6.

W przypadku, kiedy wnioskodawca prowadzi specyficzny rodzaj produkcji, dla której nie podano wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM) w tabeli 6, lub taki rodzaj produkcji jest prowadzony w gospodarstwie, które wnioskodawca zamierza nabyć (i będzie ją kontynuował), należy sporządzić kalkulacje nadwyżki bezpośredniej na podstawie uzyskiwanej, (jeśli prowadzi taką produkcję) bądź przewidywanej, (jeśli planuje jej rozpoczęcie) wartości produkcji potencjalnie towarowej i kosztów bezpośrednich związanych z daną działalnością (na 1 ha powierzchni upraw lub na sztukę ewentualnie stado zwierząt).

W tym celu należy wypełnić właściwe tabele nadwyżek bezpośrednich.

Tabele 6.1 – 6.2. – nadwyżki bezpośrednie dla działalności, których produktem potencjalnie towarowym jest produkt pochodzenia roślinnego; w górnym lewym rogu w tabelach 6.1 i 6.2 należy podać obecną i planowaną powierzchnię upraw (w ha), dla których sporządzany jest rachunek

Tabele 6.3. – 6.4.- nadwyżki bezpośrednie dla działalności, których produktem potencjalnie towarowym jest produkt pochodzenia zwierzęcego, w górnym lewym rogu w tabelach 6.3 i 6.4 należy podać, w sposób opisowy obecną i planowaną wielkość produkcji (np. obecnie 100 szt., docelowo 200 szt stada podstawowego zwierząt futerkowych).

Tak skalkulowana nadwyżka zostaje wprowadzona do tabeli nr 6 (w wiersze nr 122 i 123) w celu uwzględnienia jej w bazowej i planowanej wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej z całego gospodarstwa…..”.

I.Gradka CDR O/Radom