cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam serdecznie,

Mam do Państwa kilka pytań i w miarę możliwości proszę o udzielenie mi na ich temat informacji:

1. Która organizacja jest głównym doradcą polskich rolników? Czy istnieje sieć doradcza?

2. Jeżeli chodzi o Izby Rolnicze (lub każde inne instytucje/stowarzyszenia) to czy mają one obowiązkowe instrukcje/wytyczne co do swojego działania, czy tylko propozycje takich działań? Wiem, że to zapewne banalne pytanie, bo wszystko podane jest w statucie, ale mimo wszystko proszę o odpowiedź.

3. Z tego co się orientuję nie ma bezpośrednich dotacji i subwencji dla kupna nawozów/polepszaczy glebowych, ale czy istnieją pośrednie dotacje i subwencje na ten cel – System Jednolitej Płatności Obszarowej (SAPS) lub Fundusz Ochrony Środowiska?

Z góry dziękuję za odpowiedź!

Z wyrazami szacunku,

Łukasz S.

Odpowiedż

1. Która organizacja jest głównym doradcą polskich rolników? Czy istnieje sieć doradcza?

Nie można wyszczególnić głównej instytucji doradztwa rolniczego w kraju
W poszczególnych województwach funkcjonują państwowe jednostki doradztwa w postaci Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izby rolnicze które stanowią samorząd rolniczy i równocześnie świadczą usługi doradcze oraz w poszczególnych województwach działają prywatne firmy doradcze, których liczba jest różna w zależności od województwa.


2. Jeżeli chodzi o Izby Rolnicze (lub każde inne instytucje/stowarzyszenia) to czy mają one obowiązkowe instrukcje/wytyczne co do swojego działania, czy tylko propozycje takich działań? Wiem, że to zapewne banalne pytanie, bo wszystko podane jest w statucie, ale mimo wszystko proszę o odpowiedź.

W przypadku WODR oraz Izb Rolniczych posiadają one statu, regulamin oraz zatwierdzone cenniki które określają zakres prac. W przypadku jednostek prywatnych nie ma takiego obowiązku
3. Z tego co się orientuję nie ma bezpośrednich dotacji i subwencji dla kupna nawozów/polepszaczy glebowych, ale czy istnieją pośrednie dotacje i subwencje na ten cel – System Jednolitej Płatności Obszarowej (SAPS) lub Fundusz Ochrony Środowiska?

Tak jak pan napisał nie ma bezpośredniego wsparcia na zakup nawozów/polepszaczy glebowych, natomiast przy innych formach dofinansowania np: Płatności Bezpośrednie, Premia dla Młodych Rolników  czy mamy pewną swobodę w wydatkowaniu środków finansowych i mogą być one przeznaczone na zakup nawozów/polepszaczy glebowych. 
Dodatkowo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska miały w pewnym okresie czasu środki na zakup nawozów wapniowych.
https://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/fundusz-dla-slaskiego-srodowiska/357-fundusz-dla-slaskiego-srodowiska-30-kwietnia
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat realizacji tego działania należy kontaktować się w WOFŚiGW

Lukasz Laskowski