cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

W PROW 2007-2013 posiadałem uprawnienia eksperta przyrodniczego „botanik”. W 2016 zdałem egzamin uzupełniający na eksperta przyrodniczego i zostałem wpisany na listę ekspertów przyrodniczych w  PROW 2014-2020.

Czy po zdaniu tego egzaminu uzupełniającego mogę teraz sporządzać dokumentację ornitologiczną i botaniczną?

Doradca z woj. podlaskiego

________________________________________________________________________

Odpowiedź:

Może Pan sporządzać dokumentację ornitologiczną i botaniczną.

Zdanie egzaminu uzupełniającego dla ekspertów spowodowało, że jest Pan wpisany na listę ekspertów przyrodniczych. W  PROW 2014-2020  nie ma podziału formalnego  na ekspertów botaników i ekspertów ornitologów.

Natomiast sporządzanie dokumentacji "botanicznej" i "ornitologicznej" zależy już od Pana wiedzy i doświadczenia. To Pan podejmuje decyzję czy wykona Pan taką dokumentację prawidłowo.

Anna Litwinow

CDR O/Radom