cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Dzień dobry,

Bardzo proszę o informacje co po koleji muszę zrobić, żeby wypełnić wszelkie wymogi rejestracji gospodarstwa rolnego oraz planowanej produkcji zwierzęcej - kury niosk/wolny wybieg. Posiadam 2,7ha gruntów z siedliskiem w otulinie KPN, od 9 mies jestem krusowcem, jestem zootechnikiem.

Pozdrawiam,

Zofia Ostrowska

 

Witam Panią,
Rejestracji gospodarstwa rolnego należy dokonać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  na określonych przez instytucję formularzach  (USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności Dz.U. 2004 Nr 10 poz. 76)

Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 z późn. zmianami planowana produkcja zwierzęca - chów kur niosek, zaliczana jest do  działalności nadzorowanej  i jako taka powinna zostać zgłoszona do Powiatowego Lekarza Weterynarii w celu uzyskania weterynaryjnego numeru identyfikującego. Podmiot prowadzący działalność nadzorowaną jest obowiązany spełniać wymagania weterynaryjne określone dla danego rodzaju i zakresu prowadzonej działalności nadzorowanej.  Jeżeli  planuje Pani sprzedaż bezpośrednią produktów z własnego gospodarstwa obowiązywały będą  przepisy zawarte w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 29 grudnia 2006 r.w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej Dz.U. 2007 nr 5 poz. 38.
Ponad to
zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych hodowla drobiu nieśnego w ilości od 80 sztuk jest kwalifikowana jako dział specjalny produkcji rolniczej i jest objęta opodatkowaniem. W związku z tym faktem należy dokonać zgłoszenia do właściwego Urzędu Skarbowego oraz dokonywać wpłaty zaliczek na podatek (ulotka Urzędu Skarbowego o opodatkowaniu od działów specjalnych produkcji rolnej

www.izba-skarbowa.szczecin.pl/files/dzialy_specjalne_produkcji_rolnej_13_1.pdf)

Pozdrawiam serdecznie
Anna Kowalska