cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

W nawiązaniu do powyższej informacji zwracam się z prośbą o bardziej szczegółowe informacje, wskazujące np. podstawę prawną takiej możliwości. Chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie, czy w okresie zimowym mogę przechowywać na swoim polu obornik na pryzmie, czy też jest to zakazane (na gruncie polskiego i unijnego prawa). Z góry dziękuję za odpowiedź.

Z poważaniem,
Piotr Janiak
(woj. dolnośląskie)


v

 

1) Ostatnio przesyłałem odpowiedz na identyczne pytanie dotyczące woj dolośląskiego
2) Opis sytuacji jest z 20102 roku czy pytanie jest aktualne ?
3)  Jak duży jest kurnik ?? na ile sztuk drobiu?
4) Uprawnienia kontrolne w tym zakresie ma
Inspektoratu Ochrony Środowiska
5) W przypadku gdy teren jest położony na OSN

Warunki przechowywania nawozów naturalnych – obornik obejmują

Obornik na pryzmie bezpośrednio na gruncie można przechowywać w okresie od 1 marca do 31 października, jednak nie dłużej niż przez 12 tygodni.

Pryzmy obornikowe należy lokalizować:

  • poza zagłębieniami terenu,
  • w odległości większej niż 20 m od linii brzegu wód powierzchniowych,
  • na terenach o spadku do 3%,
  • na glebach niepiaszczystych i niepodmokłych.

W przypadku potrzeby ponownego złożenia obornika na pryzmie w kolejnym sezonie wegetacyjnym, pryzmy lokalizuje się w innym miejscu.

Lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku na danej działce rolnik zaznacza na mapie lub szkicu działki
L.Laskowski