cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie
Dzień dobry
Mam pytanie dotyczące wcześniejszej emerytury krus. Byłem już w oddziale krus po stosowne dokumenty jednak nie dopytałem w jednej ważnej kwestii. Swoje gospodarstwo chcę przekazać córce jako darowiznę. Kiedy musze zaprzestać działalności? Przed składaniem jakichkolwiek dokumentów w krusie czy mogę w trakcie? Z góry dziękuje za odpowiedź
woj. kuj-pom

Odpowiedź:
Najlepiej oczywiście złożyć z wnioskiem wszystkie dokumenty kompletne w sytuacji pewnej i jasnej.
To znaczy, wtedy gdy mamy pewność spełniania każdego z warunków uzyskania świadczenia.
W przypadku jakiejkolwiek niepewności najlepiej złożyć wszystkie dokumenty, oprócz związanych z zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej.
Dlatego, by się nie okazało, że zabraknie nam parę lat? czy parę miesięcy? opłacania składek? I co jeśli pozbędziemy się naszej ziemi, gospodarstwa?! W sytuacji darowizny – mniejszy problem. A w sytuacji sprzedaży ziemi – duży.
Pozostałe informacje.
Emerytura rolnicza
Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:
1.    osiągnął wiek emerytalny,
2.    podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.
Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników począwszy od 1 stycznia 1991 r.
W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 637) od 1 stycznia 2013 r. o emeryturę rolniczą w dotychczasowym wieku emerytalnym (60 lat - kobieta, 65 lat - mężczyzna) będą mogły ubiegać się wyłącznie: kobiety urodzone do dnia 31 grudnia 1952 r. i mężczyźni urodzeni do dnia 31 grudnia 1947 r. Pozostałym osobom wiek emerytalny będzie stopniowo podwyższany o 1 miesiąc w każdym kwartale (szczegóły w dalszej części).
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje także możliwość przyznania ubezpieczonemu rolnikowi emerytury rolniczej, jeśli spełni on łącznie warunki dotyczące:
1.    wieku 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną,
2.    podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat,
3.    zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.
Link do strony KRUS.
http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/emerytura-rolnicza/
I.    Gradka