cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam serdecznie,
Pochodzę z woj. małopolskiego i mam pytanie dot. przejścia na wcześniejszą emeryturę w KRUS.
Mój tata jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego o pow 2,53 ha, we wrześniu 2016 roku ukończył 60 lat i chciał przejść na wcześniejszą emeryturę. Na podstawie umowy dzierżawy wydzierżawił córce swoją część gospodarstwa, pozostała część należała do tej córki tak, że w tym momencie nie jest już rolnikiem. Córka pracuje na podstawie umowy o pracę  w innym powiecie niż znajduje się gospodarstwo rolne.
Czy w związku z tym jej ojciec będzie miał prawo do wcześniejszej emerytury czy nie zostanie poddany pod wątpliwość fakt, że córka nie mieszka na stałe w miejscu gdzie znajduje się gospodarstwo? Ojciec również deklaruje pomoc przy prowadzeniu tego gospodarstwa, czy ma takie prawo i nie będzie to miało wpływu na to, że pobiera emeryturę?
Bardzo dziękuję za odpowiedź i pomoc.
Z poważaniem,
Joanna
Odpowiedź:
Oczywiście że TAK. Córka nie musi mieszkać w gospodarstwie rolnym!
Ojciec oczywiście może pomagać w pracach córce! Ale to ona będzie prowadziła działalność rolniczą, pracowała i zarządzała nią i  ponosiła koszty i czerpała korzyści z tego tytułu!
Nie może natomiast prowadzić działalności rolniczej na własny rachunek!
Pozostałe informacje:
W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 637) od 1 stycznia 2013 r. o emeryturę rolniczą w dotychczasowym wieku emerytalnym (60 lat - kobieta, 65 lat - mężczyzna) będą mogły ubiegać się wyłącznie: kobiety urodzone do dnia 31 grudnia 1952 r. i mężczyźni urodzeni do dnia 31 grudnia 1947 r. Pozostałym osobom wiek emerytalny będzie stopniowo podwyższany o 1 miesiąc w każdym kwartale (szczegóły w dalszej części).
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje także możliwość przyznania ubezpieczonemu rolnikowi emerytury rolniczej, jeśli spełni on łącznie warunki dotyczące:
1.    wieku 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną,
2.    podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat,
3.    zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez powołaną ustawę z dnia 11 maja 2012 r., emerytura wcześniejsza będzie przyznawana tylko tym rolnikom, którzy wymienione wyżej  warunki spełnią do dnia 31 grudnia 2017 r.
Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo do emerytury rolniczej, zalicza się okresy:
1.    podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990;
2.    prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.;
3.    od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.
Przepisy emerytalne to przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm.).
Okresów, o których mowa wyżej, nie zalicza się do ubezpieczenia, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów.

I.    Gradka CDR O/Radom