cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Czy może przejść na wcześniejszą emeryturę rolniczą moja mama która, we wrześniu kończy 55 lat
i chciałaby się ubiegać o wcześniejszą emeryturę rolniczą.

Dwa pierwsze warunki dotyczące wieku oraz opłacania składek zapewne są spełnione, bardziej mnie interesuje trzeci warunek jak nieprowadzenie działalności rolniczej.

Jak to się ma do faktu, że rodzice zapisali mi gospodarstwo już jakiś czas wcześniej, dokładnie w 2014 roku, de facto warunek nieprowadzenia gospodarstwa jest spełniony, ale wolę się upewnić. Do chwili obecnej odprowadzam za mamę składki jako domownik.

Tata jest w chwili obecnej zarejestrowany jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy. W związku z tym moje drugie pytanie czy mama może przy składaniu wniosku o rentę dopisać go jako współmałżonka.

 

Odpowiedź:

Mówimy o emeryturze rolniczej z KRUS wcześniejszej (nie rencie?), więc mama jeśli spełnia wszystkie warunki do 31.12.2017 może przejść na wcześniejszą emeryturę.

Warunki: http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/971840,emerytura-rolnicza-krus-emerytura-wczesniejsza-czesciowa.html

Rolnik może uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury, jeżeli:

  • osiągnął wiek 55 lat w przypadku kobiet albo 60 lat w przypadku mężczyzn,
  • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat,
  • zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

W przypadku okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu chodzi o okresy:

  • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990,
  • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.,
  • od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi, czyli okresy składkowe (na przykład zatrudnienie czy służba wojskowa) lub nieskładkowe (na przykład urlop wychowawczy) - nie uwzględnia się tym przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Jednak wcześniejsza emerytura będzie przyznawana tylko rolnikom, którzy spełnią łącznie te warunki do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Jeśli chodzi o tatę?! Skoro jest bezrobotny tzn. że nie podlega KRUS – owi? Ja nie mam pełnej wiedzy i dlatego nie odpowiem na to pytanie. Nie można dopisać małżonka do emerytury – takie prawo nie obowiązuje!  Każdy musi spełnić warunki zapisane powyżej (wiek, okres ubezpieczenia, zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa). Oczywiście wszystko najlepiej wyjaśnić w Placówce Terenowej KRUS, która Państwa obsługuje.

Ireneusz Gradka

CDR O/Radom