cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Zamierzam zakupić kilka pszczelich pni (7 – 10 szt.).

Proszę mi powiedzieć czy muszą to zgłaszać w jakiś urzędzie lub związku pszczelarskim?

Dodam, że nie jestem rolnikiem.

_________________________________________________________________________________________________________________

Odpowiedź:

Osoby posiadające rodziny pszczele podlegają obowiązkowi zgłoszenia działalności pszczelarskiej do rejestru powiatowego lekarza weterynarii zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy
z dnia 11 marca o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.  Zgłoszenia dokonuje się w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym właściwym ze względu na miejsce lokalizacji pasieki. Więcej informacji może Pan znaleźć
w broszurze  "Warunki prowadzenia małej pasieki pszczelej i sprzedaż bezpośrednia produktów" dostępnej na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie http://www.cdr.gov.pl/dzialania/wydawnictwa/broszury-publikacje

Anna Kowalska

CDR Brwinów