cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Czy można wywozić obornik na pole do przeorania czy mimo sprzyjającej pogody obowiązuje termin 01.12 do 28.02 na nie wywożenie obornika i nawozów. I jeszcze jedno-mam gospodarstwo położone na terenie powiatu sokólskiego – z tego co wiem nie obowiązuje mnie płyta obornikowa ( hodowla kilku krów ) ale czy mogę składować obornik bezpośrednio na glebie czy musi być wyłożony na jakąś folię?

 

Nie może Pani wywozić obornika w pole (nawozy naturalne i organiczne w postaci stałej i płynnej powinny być stosowane na pola w okresie od 1 marca do 30 listopada). Płyty obornikowej nie musi Pani stosować, do tego zobowiązane są gospodarstwa wielkotowarowe. Gospodarstwa inne niż wielkotowarowe powinny stosować się do zasad przechowywania nawozów naturalnych określonych w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej (nie należy przechowywać obornika w pryzmach polowych, gdyż prowadzi to do zanieczyszczenia wód gruntowych i przenawożenia powierzchni pod pryzmą), obornik można składować na folii tak jak w gospodarstwach wielkotowarowych lecz nie wolno dopuścić do wycieków oraz na dobrze utwardzonej ziemi wyścielanej słomą.

M.Kibler CDR/ O w Radomiu