cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam serdecznie.
 Czy mogę ubiegać się o płatność uzupełniając do trawy (np. życica 
trawała)+ lucerna mieszańcowa taką mieszankę zamierzam uprawić przez 
kilka lat (np. 4), zaznaczam że dopiero w tym roku chcem założyć taką 
łąke na gruntach ornych.

Płatnością uzupełniającą do powierzchni upraw są objęte m.in. mieszanki
roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych
niż trwałe użytki zielone.
M.Kibler