cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A
Witam,
mam pytanie w związku z koniecznością spełnienia wymogu wzajemnej zgodności jakim jest wypełnianie rejestru stosowania środków ochrony roślin. Jednym z pytań w cross compliance jest czy rolnik stosuje te środki zgodnie z wymogami podanymi na etykiecie. Moje pytanie brzmi: jeśli rolnik zastosuje dawkę niższą niż zalecana, czy w takim razie będzie poprawne wpisanie dawki zastosowanej przez rolnika? Nie będzie można bowiem jednoznacznie stwierdzić, że rolnik zastosował się do zaleceń z etykiety. I czy w takim przypadku rolnik może mieć problemy podczas kontroli z ARiMR?
 
Pozdrawiam serdecznie,
Szanowna Pani!!!
Moim zdaniem instrukcja etykieta jest "katechizmem' każdego środka ochrony roślin i każdy użytkownik musi ściśle się stosować do zawartych tam zaleceń. Każdy środek został zbadany i podano dawki jakie należy stosowaćaby były skuteczne. W przypadku samowolnego obniżenia dawki przez rolnika, a instrukcja- etykieta tego nie przewiduje, skuteczność tego środka będzie problematyczna, a do środowiska będą wprowadzone substancje chemiczne. Kontroler z ARiMR podejdzie do tego prawdopodobnie jak każdy urzędnik, bo on nie zna się na ś.o.r. Środek został zastosowany niezgodnie z instrukcją etykietą i wpisze punkty karne. Wydaje mi się, że wpisywanie dawek innych niż w instrukcji to robienie sobie sztucznych i niepotrzebnych problemów.
Z poważaniem
Zdzisław Ginalski