cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam !
    Potrzebuje zastosować w ochronie uprawy pszenicyprzed chwastami jednoliściennymi Apyros

75 WG i do zniszczenia chwstów dwuliściennych Lintur. Proszęo informacje czy mozna te środki zmieszać dla jednego przejazdu opryskiwaczem.
Pozdrawiam ! Małopolskie


W odpowiedzi na pytanie dotyczące mieszania środków w tym przypadku Apyros 75 WG i Lintur do zabiegu na pszenicę uprzejmie informuję, że instrukcje stosowania tych środków nie przewidują możliwość stosowania takiej mieszaniny. Zgodnie z przepisami środki możemy stosować wyłącznie zgodnie z etykietą- instrukcją stosowania środka. Podstawą prawną jest Ustawa o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. Art. 68. , który brzmi „Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykieta-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska”. Dokonanie mieszania środków „na własną rękę” może z jednej strony wywołać niepożądane skutki dla roślin na plantacji, a z drugiej strony problemy w razie kontroli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ponieważ wszystkie wykonywane zabiegi należy odnotowywać w ewidencji zabiegów.

Z poważaniem Andrzej Dominik