cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Zwracam się do Państwa z pytaniem .Czy jako poplon po zebraniu zbóż korzystniej jest posiać łubin wąskolistny czy gorczycę ? Posiadam grunty klasy IV , V.

Do uprawy jako poplon ścierniskowy na glebach średnich czy nawet  lżejszych dobrze jest zastosować roślinę która ma krótki okres wegetacji, szybkie wschody, małe wymagania wodne w poczatkowym okresie wzrostu, szybkie tempo wzrostu i najważniejsze-niską cenę nasion. Taką rośliną jest gorczyca, której optymalny termin siewu przypada na 10-20 sierpnia. Oczywiście łubin jest dobrym poplonem szczególnie przy lekkich glebach, dodatkowo wiąże azot atmosferyczny i dostarcza go do gleby, jednak w poplonie ścierniskowym (krótki okres wegetacji) wiąże go mało. Ma również wolniejsze tempo wzrostu w stosunku do gorczycy i większe wymagania wodne w początkowym okresie. Najważniejsza jest jednak ekonomika czyli koszt nasion w stosuku do gorczycy. Wybór należy do pana ja osobiście proponuję gorczycę.
Z poważaniem Andrzej Dominik